پروژه (تهیه و تدارک 103 قلم قرطاسیه و رنگ باب پرنتر و فوتو کاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات بابت سال 1403

media_admin
اعلان دعوت به داطلبی

Publish Date

Closing Date

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و تدارک 103 قلم قرطاسیه و رنگ باب پرنتر و فوتو کاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات بابت سال 1403که دارای نمبر تشخصیه MOPW/1402/G-012/ NCBمیباشد اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه  بعد از نشر اعلان ارایه نماید.  
آدرس حصول شرطنامه: شرطنامه  از امریت تدارکات اجناس ،ریاست تدارکات وزارت فواید عامه، واقع چهار راهی صدارت، وزارت داخله سابقه، جوار اداره ملی احصائیه و معلومات روی فلش میموری بدست آورده و تسلیمی آفر ها بتاریخ (16/4/1403) ساعت 10:00 قبل  از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد، صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر: به شکل بانک گرنتی/ مبلغ 131000 یکصدو سی ویک هزار افغانی میباشد.
زمان آفرگشایی: (16/4/1403 ساعت 10:00 قبل از ظهر روز  شنبه
محل آفرگشایی: وزارت فوایدعامه، منزل سوم، تالار جلسات مقام محترم وزارت. 
نوت: درصورتیکه تاریخ (16/4/1403)سال جاری بطور غیر مترقبه از طرف حکومت رخصتی اعلان گردد جلسه آفرگشایی پروژه متذکره روز بعد کاری در همان ساعت و مکان مندرج مکتوب هذا برگزار میگردد.

1 year 1 month ago

.

More tenders

شنبه ۱۴۰۳/۴/۲ - ۱۴:۱۲
Background image

تهیه و تدارک مواد ساختمانی، اجناس ، تجهیزات و وسایل ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد بالمقطع

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (مواد ساختمانی، اجناس ، تجهیزات و وسایل ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها . . .

شنبه ۱۴۰۳/۴/۲ - ۱۴:۵
Background image

تهیه و تدارک تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد بالمقطع

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد بالمقطع) که . . .

شنبه ۱۴۰۳/۴/۲ - ۱۴:۱
Background image

تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد بالمقطع

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد بالمقطع) که دارای نمبر . . .

Back to tenders