اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

media_admin
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد (پروژه دیزاین بلد سرک مرکز لوگر الی بابوس- شولک، دوغآباد- الوزی وسرک قلعه امیر دره تنگی ولایت میدان وردک لات اول به طول (17.472) کیلومتر دارنده نمبر تشخصیه(MOPW/1403/W-009/NCB-LOT-1 )را مطابق قانون وطرزالعمل تدارکات به شرکت (ECHCO کانسترکشن کمپنی دارنده جواز نمبر (D-23884)واقع اپارتمان بی 10 داودزی سنتر چهار راهی ملک اضغر، ناحیه 10، مرکز کابل به اساس قیمت فی واحد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع ملالی وات، سرک وزارت داخله اسبق، جوار اداره ملی احصائیه و معلومات وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

1 year 2 months ago

.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۱۰:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه وتدارک ادویه جات وملزمات طبی مورد ضرورت ریاست . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۳:۲۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه وتدارک گوشت(گوشت گاو وطنی؛گوشت گوسفند وگوشت مرغ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۳:۱۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت . . .

بازگشت به اطلاعیه ها