منوی اطلاعیه

اطلاعیهنمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - ۱۲:۴۲
Background image

 اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تآسی فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه تهیه و نصب سیستم سولری مورد ضرورت ریاست تنظیم امور ترازوها را به اساس قرار داد بالمقطع تحت شماره تشخیصیه MOPW/1401/G-18/NCB، با شرکت خدمات انجنیری برق طلوع خورشید دارای نمبر جواز (D-64865) آدرس: پل محمود خان، کابل- به قیمت مجموعی مبلغ(11,877,390) یازده میلیونو هشتصدو هفتادو . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۷ - ۱۶:۷
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد پروژه حفظ ومراقبت سرکها بابت خدمات برف پاکی زمستان ولایت غور

بدینوسیله به تآسی فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه حفظ ومراقبت سرکها بابت خدمات برف پاکی زمستان ولایت غور به . . .

.

5 months 3 weeks ago

.

.
aa

Recentنمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - ۱۲:۴۲
Background image

 اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تآسی فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه تهیه و نصب سیستم سولری مورد ضرورت ریاست تنظیم امور ترازوها . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۷ - ۱۶:۷
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد پروژه حفظ ومراقبت سرکها بابت خدمات برف پاکی زمستان ولایت غور

بدینوسیله به تآسی فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه حفظ ومراقبت سرکها بابت خدمات برف پاکی زمستان ولایت غور به . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۷ - ۱۶:۵
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد پروژه حفظ ومراقبت سرکها بابت خدمات برف پاکی زمستان ولایت نورستان

بدینوسیله به تآسی فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه حفظ ومراقبت سرکها بابت خدمات برف پاکی زمستان ولایت نورستان . . .