اعلان دعوت به داوطلبی

media_admin
اعلان دعوت به داوطلبی

Publish Date

Closing Date

وزارت فواید عامه، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفر شش حلقه چاه های آب مورد نیاز ترازو های ولایات کابل، هرات و لوگر اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه و اسناد تخنیکی را از آمریت تدارکات امور ساختمانی این وزارت بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی کابل) مورخ 08/05/1403 به ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه، واقع ملالی وات، سرک وزارت داخله اسبق، جوار اداره ملی احصائیه و معلومات ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت گرنتی بانک مبلغ 120،000 یک صد و بیست هزار افغانی  هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به تاریخ 08/05/1403 ساعت   (00 :10قبل از ظهر) در تالار جلسات ریاست دفتر منزل سوم تعمیر وزارت فواید عامه تدویر میگردد.

1 year 2 months ago

.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۱۰:۱۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه (تهیه و خریداری (38)عراده موترسایکل

عنوان: پروژه (تهیه و خریداری (38)عراده موترسایکل  مورد ضرورت ریاست محترم تنظیم امور ترازوها بابت سال 1403

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۹:۳۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک اجزای روسازی خطوط آهن آقینه –اندخوی و ایستگاه تورغندی

عنوان: پروژه (تهیه وتدارک اجزای روسازی خطوط آهن آقینه اندخوی و ایستگاه تورغندی تحت دولات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت زیر بناه ها بابت سال 1403

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۳:۲۰
Background image

تهیه و تدارک 2 قلم تکنالوژی (48 پایه کمپیوتر و42 پایه پرنتر)مورد ضرورت ریاست تنظیم امورترازوها بابت سال مالی 1403به اساس (قرارداد بالمقطع.

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و تدارک 2 قلم تکنالوژی (48 پایه کمپیوتر و42 پایه پرنتر)مورد ضرورت ریاست تنظیم امورترازوهاکه . . .

Back to tenders