داوطلبیAll tenders

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۱۰:۱۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه (تهیه و خریداری (38)عراده موترسایکل

عنوان: پروژه (تهیه و خریداری (38)عراده موترسایکل  مورد ضرورت ریاست محترم تنظیم امور ترازوها بابت سال 1403

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و خریداری (38)عراده موترسایکل  مورد ضرورت ریاست محترم تنظیم امور ترازوها بابت سال 1403دارای نمبر تشخصیه

MOPW/1403/G-24/NCB   می باشد اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه  بعد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۹:۳۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک اجزای روسازی خطوط آهن آقینه –اندخوی و ایستگاه تورغندی

عنوان: پروژه (تهیه وتدارک اجزای روسازی خطوط آهن آقینه اندخوی و ایستگاه تورغندی تحت دولات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت زیر بناه ها بابت سال 1403

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد . . .

1 year 2 months ago

.

RecentShow all

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۱۰:۱۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه (تهیه و خریداری (38)عراده موترسایکل

عنوان: پروژه (تهیه و خریداری (38)عراده موترسایکل  مورد ضرورت ریاست محترم تنظیم امور ترازوها بابت سال 1403

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۹:۳۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک اجزای روسازی خطوط آهن آقینه –اندخوی و ایستگاه تورغندی

عنوان: پروژه (تهیه وتدارک اجزای روسازی خطوط آهن آقینه اندخوی و ایستگاه تورغندی تحت دولات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت زیر بناه ها بابت سال 1403

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۳:۲۰
Background image

تهیه و تدارک 2 قلم تکنالوژی (48 پایه کمپیوتر و42 پایه پرنتر)مورد ضرورت ریاست تنظیم امورترازوها بابت سال مالی 1403به اساس (قرارداد بالمقطع.

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و تدارک 2 قلم تکنالوژی (48 پایه کمپیوتر و42 پایه پرنتر)مورد ضرورت ریاست تنظیم امورترازوهاکه . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ - ۱۵:۴۹

اعلان دعوت به داوطلبی

وزارت فواید عامه، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه )نرخ گیری جهت انتخاب منبع مطلوب) برای پروژه اعمار یک محراب مسجد  در مسیر  شاهراه کابل  _ کندهار (ولسوالی اندر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۴ - ۱۰:۵۱

اعلان دعوت به داوطلبی

وزارت فواید عامه، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفر شش حلقه چاه های آب مورد نیاز ترازو های ولایات کابل، هرات و لوگر اشتراک نموده و سافت کاپی . . .