مالي او اداري معینیت

ژوند لیک:


د ټولګټو وزارت مالي او اداري معین محمد حامد محبي لنډ ژوند لیک    

اړوند ریاستونه:

مالي او حسابي ریاست

دبشري سرچینو ریاست

د تدارکات ریاست

اداري او خدماتو ریاست

د جندر آمریت

.

4 months ago

.

aa