مالي او اداري معینیت

ژوند لیک:


د ټولګټو وزارت مالي او اداري معین لنډ ژوند لیک    

اړوند ریاستونه:

مالي او حسابي ریاست

د تدارکاتو ریاست

دبشري سرچینو ریاست

د خدماتو ریاست

د ډیجټلي سیسټم جوړونې او تکنالوجۍ آمریت

د مالي چارو ستر کارپوه

.

9 months ago

.