معینیت حفظ و مراقبت سرکها

زندگی‌ نامه معین

زندگی‌نامه ﻣﺧﺗﺻر پاینده محمد انوری، ﻣﻌﯾن حفظ و مراقبت سرکها 


ریاست‌های مربوطه:

  • ریاست عمومی حفظ و مراقبت سرکها
  • ریاست انسجام امور اجراییوی
  • ریاست حفظ و مراقبت سالنگها  

.

5 months 3 weeks ago

.

.
aa