معینیت تخنیکی

زندگی‌نامه معین:

 زندگی‌نامه ﻣﺧﺗﺻر عبدالقیوم ځاځی ﻣﻌﯾن تخنیکی


ریاست‌های مربوطه:

ریاست کنترول و کیفیت پروژه ها

ریاست تنظیم پروژه ها

ریاست عمومی سروی و پروژه سازی

ریاست طرح و دیزاین

ریاست لابراتوارها

پروژهای غیر اختیاری (تمویل کننده گان)

.

5 months 3 weeks ago

.

.
aa