تهیه و تدارک تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد بالمقطع

media_admin
تهیه و تدارک تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد بالمقطع

Publish Date

Closing Date

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد بالمقطع) که دارای نمبر تشخصیهMOPW/1403/G-16/NCB  میباشد اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه بعد از نشر اعلان ارایه نمایند.

ادرس حصول شرطنامه: شرطنامه را از آمریت تدارکات اجناس، ریاست تدارکات ، وزارت فواید عامه ، واقع چهاراهی صدارت، وزارت داخله سابقه، جوار اداره ملی احصایه و معلومات روی فلش میموری- بدست اورده و تسلیمی آفر ها بتاریخ (1403/04/20) ساعت 10:00 قبل از ظهر که اخرین میعاد  ضرب الاجل  تسلیمی آفرها میباشد، صورت میگیرد . آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر: تضمین آفر به شکل بانک گرنتی  450،000 چهارصدو پنجاه هزار افغانی میباشد

زمان آفرگشایی: (1403/04/20) ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه .

محل آفرگشایی : وزارت فواید عامه، تالار جلسات مقام وزارت

نوت: درصورتیکه تاریخ 1403/04/20 سال جاری بطور غیر مترقبه از طرف حکومت رخصتی اعلان گردد جلسه آفرگشایی پروژه متذکره روز بعد کاری در همان ساعت و مکان مندرج مکتوب هذا برگزار میگردد.

Documents

تهیه و تدارک تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد بالمقطع

1 year 2 months ago

.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۱۰:۱۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه (تهیه و خریداری (38)عراده موترسایکل

عنوان: پروژه (تهیه و خریداری (38)عراده موترسایکل  مورد ضرورت ریاست محترم تنظیم امور ترازوها بابت سال 1403

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۹:۳۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک اجزای روسازی خطوط آهن آقینه –اندخوی و ایستگاه تورغندی

عنوان: پروژه (تهیه وتدارک اجزای روسازی خطوط آهن آقینه اندخوی و ایستگاه تورغندی تحت دولات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت زیر بناه ها بابت سال 1403

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۳:۲۰
Background image

تهیه و تدارک 2 قلم تکنالوژی (48 پایه کمپیوتر و42 پایه پرنتر)مورد ضرورت ریاست تنظیم امورترازوها بابت سال مالی 1403به اساس (قرارداد بالمقطع.

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و تدارک 2 قلم تکنالوژی (48 پایه کمپیوتر و42 پایه پرنتر)مورد ضرورت ریاست تنظیم امورترازوهاکه . . .

Back to tenders